Miniszteri köszöntő

Tisztelt Olvasók!

Az idei évben a 170. évfordulóját ünnepeljük annak, amikor a Magyar Honvédség nemzetünk legszebb és legdicsőbb pillanataiban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején megszületett. A magyar honvédek évszázadokra megmutatták elszántságukat és hazaszeretetük erejét. A haza iránti elkötelezettségük, bátorságuk és hősiességük egyetlen háborúban sem kérdőjeleződött meg. A magyar katonáknak azonban nem csak történelmi érdemeik vannak, hűséges helytállásuk ma is kivívja a világ elismerését. Ők Magyarország biztonságának záloga, és letéteményesei annak, hogy ma a magyar emberek és családok biztonságban élhetnek.
A Magyar Honvédség ezekre a hagyományokra épít, és jelenlétével mindig biztosítja a közös jövőnket, biztonságunkat. Ezeréves fennállásunk során a magyar katonák sokszor adták a legdrágábbat, az életüket a keresztény Európa védelméért. Amint Balassi Bálint az Egy katonaének című versében a végeket őrzőkről írja: „emberségből példát, vitézségből formát” adtak mindenkinek. Az elmúlt ezer év katonahőseinek és az elmúlt 170 év reguláris hadseregének hősies tettei ma már történelem. Örökségük büszkeséggel tölthet el bennünket, de egyben feladatot is ró ránk, mert nyomdokaikban járva ma is történelmet írunk: a Magyar Honvédség teljes körű megújítása, 21. századivá tétele terén hatalmas lehetőségek előtt állunk, amelyet kötelességünk a legjobb tudásunk szerint kihasználni. Az előttünk álló fejlesztések a katonákról szólnak, értük vannak. Az ő megbecsülésükért, az élet- és munkakörülmények javítása érdekében a Magyar Honvédség a jövőt építve halad tovább a megkezdett úton. A modern technológia, a nemzeti emlékezet szerves részét képező katonai hagyományok, valamint a magyar katonák elszántsága és hazaszeretete a garancia arra, hogy Magyarország és az európai értékek a jövőben is biztonságban legyenek.

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
Tölts fel egy katonafotót!
Rajzpályázat
„170 éves a Magyar Honvédség” vándorkiállítás
100 éves a magyar katonai ejtőernyőzés - vándorkiállítás