„170 éves a Magyar Honvédség” vándorkiállítás - Sátoraljaújhely
A rendezvény időpontja: 2018. október 30.

A „170 éves a Magyar Honvédség” vándorkiállítás 2018. október 30. - november 11. között megtekinthető Sátoraljaújhelyen, a Kazinczy Ferenc Múzeumban.

k1.jpg2018-ban ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulóját. A jeles évfordulóra a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vándorkiállítást készített, amely betekintést enged e 170 éves időszak történéseibe, továbbá bemutatja annak jelentős eseményeit és jellegzetes tárgyait.

k2.jpgA tárlat a 170 éves időszakot öt nagy egységre osztja fel: 1848-1868, 1868-1918, 1918-1945, 1945-1990, és végül az 1990-től napjainkig terjedő időszak. Az öt időszak mindegyikéhez társul egy-egy egyenruha valamint zászló, amely jellemzi az adott korszakot.

Az 1848-as szabadságharc korszakát egy honvédvadász hadnagy idézi fel. A korszakban az egyéni harcra kiképzett, válogatott legénységű vadász alakulatok joggal tekinthetők a mai elit csapatok előfutárainak. Ugyancsak a szabadságharchoz kapcsolódik a honvédség gyalogsági csapatzászlója.

A kiegyezés után megalakuló “második Honvédségre” egy honvéd közhuszár figurája emlékeztet, s egyben képviseli a legmagyarabb fegyvernemet, a huszárságot.

A Nagy Háborúhoz kapcsolódik az 1913-ban megalapított honvéd tüzérség tűzmestere, díszegyenruháján a kitüntetések már a harctéri szolgálatról árulkodnak. A Monarchia és az I. világháború időszakához kapcsolódik az 1868 M honvédségi csapatzászló is.

A Horthy-korszakot majd a II. világháborút a Magyar Királyi Honvéd Légierő tizedesének egyenruhája képviseli, csakúgy, mint az 1938 M csapatzászló.

k3.jpgAz 1945-től a rendszerváltásig terjedő időszak bemutatására az MN 46. hadihajós dandár, ismertebb nevén a flotilla matrózának öltözetét választottuk ki, amely a korszak egyik legnépszerűbb egyenruhája volt. Az 1956-os eseményeket egy 1950 M csapatzászló idézi, amelyből a forradalom napjaiban kivágták a Rákosi-címert.

Nem lehetne teljes a tárlat a Honvédség közelmúltban bevezetett új gyakorlóruházatának bemutatása nélkül, amelyet ebben az esetben egy katonai rendész figuráján láthatunk. Mellette a jelenleg is használt 1990 M csapatzászló jelképezi a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakot.

k4.jpgA tárlatban néhány olyan műtárgyat helyeztünk el, amelyek emblematikus szerepet játszottak a Magyar Honvédség történelme során. Ilyen a fekete tiszti sapka, amely évtizedekig a tisztikar jelképének számított, valamint az 1861 M gyalogos tiszti szablya, aminek modern változatát megkapják az újonnan felavatott honvédtisztek. A fronton harcoló katonákra az 1935 M rohamsisak emlékezet, bocskai sapka pedig, mint a legjellegzetesebb magyar katonai fejfedő kapott helyet a kiállításban. A két bemutatott lőfegyver, az 1895 M Mannlicher gyalogsági puska, a Nagy Háború magyar bakáinak fegyvere, amely még a II. világháborúban is szerephez jutott, valamint az 1965 M AMD gépkarabély, ami a közelmúltra és a sorkatonaságra emlékeztet.

k5.jpgA kiállítás hangsúlyos eleme a katonaportrékkal borított Hősök Fala, amelyen hat, különleges életutat bejárt magyar katona portréját, kitüntetéseit és rövid életrajzát mutatjuk be.

Tölts fel egy katonafotót!
Rajzpályázat
„170 éves a Magyar Honvédség” vándorkiállítás
100 éves a magyar katonai ejtőernyőzés - vándorkiállítás